Göz Problemleri Okul Başarısını Düşürüyor

Uzun bir tatil sonrası okula dönüş sezonu başladı. Çocuklarınızın kıyafetlerini, okul malzemelerini hazırlamakla meşgul olabilirsiniz ama unutulmamasi gereken bir diğer önemli şey ise rutin göz muayenesi için randevu almaktır. Çünkü görme bozukluklarının erken teşhis ve tedavi edilmesi, çocukların hem okul başarısının artmasını, hem de çevrelerindeki bireylerle sosyal iletişimlerinin daha iyi olmasını sağlar.

Görme bozukluğu olan çocuk okulda neler yaşar?

-Okul başarısı düşer.

-Sosyal hayatı olumsuz yönde etkilenir. 

-Dikkat eksikliği yapabilir.

-Derslere karşı isteksizliğe neden olabilir.

-Yorgunluk yapar.

-Okumayı geç öğrenmesine neden olur.

-Derslerde algılamayı bozar.

-Karne notlarında düşmeye neden olabilir.

 -Çocukta davranış bozukluklarına neden olabilir.  

Okula başlamadan önce çocukların göz muayenesi yaptırması neden önemlidir?

1. Birçok Görme Kusuru Çocukluk Döneminde Oluşur

Okul çağı çocuklarında en sık görülen görme kusurları miyopi, hipermetropi ve astigmatizma olarak sıralanabilir. 

Miyop çocuklar yakını net görürler ancak uzaktaki objeleri, örneğin okulda tahtayı bulanık görürler. Miyopide göz ön-arka çapının normalden uzun olması ya da kornea ve lensin kırıcılığının fazla olması nedeniyle görüntü retinaya ulaşamamakta ve retinanın önünde odaklanmaktadır. Uzaktaki cisimlere karşı ilgisizlik, okulda tahtayı görememe, evde televizyonu yakından seyretme, uzağa bakarken gözlerini kısma ve ovuşturma miyopinin belirtileridir.

Hipermetropi halk arasında yakını görememe olarak bilinir. Sonsuzdan gelen ışınlar, göz küresi normalden küçük olduğu için yada kornea ve lensin kırıcılığı az olduğu için retinanın arkasında odaklanır. Görme net değildir, gözlük takmak gerekir. Yakın görüntüyü netleştirebilmek için gözler gereğinden fazla uyum yapmak zorunda kalır. Bu durum yorgunluk, baş ağrısı, konsantrasyon eksikliği, kitap okumaktan kaçınma ve göz ovalama gibi belirtiler verir. Bazı ileri durumlarda şaşılık tabloya eşlik edebilir. Hipermetropi tedavisinde, ince kenarlı yakınsak merceklerle görüntünün retinaya odaklanması sağlanır. Hipermetropi, miyopinin aksine genellikle bebeklik çağından itibaren bulunur.

Astigmatizma korneada değişik eksenlerde değişik kırıcılık olmasına bağlı görüntünün bulanık algılanması durumudur. Hem uzak hem yakın görmeyi etkilediği için, çocukluk çağında yüksek astigmatizma değerlerinin gözden kaçması derin göz tembelliklerine yol açabilir. Ayrıca astigmatizma baş ağrısı, konsantrasyon bozukluğu, derslere isteksizlik ve ilgisizlik gibi problemlere de yol açabilir.

2. Mavi Işığın Yaygın Kullanımı Çocuğunuzun Gözlerini Etkileyebilir

Son 20 yılda ışık kaynakları ve teknoloji büyük bir evrim geçirdi. Ampuller ve floresan lambalar, yerini LED (“light emitting diod”) ışıklandırmaya bıraktı. Beyaz ışıklı LED, içinde mavi-ışık ve fosfor barındırmaktadır.  LED’in boyutlarının küçük olması akıllı telefonlar, tabletler ve tv ekranlarında tercih edilmesini sağladı. Bu da on yıl önce maruz kalmadığımız mavi ışığa fazlaca maruz kalmamız sonucunu doğurdu.

Sürekli mavi ışığa maruz kalan çocuklarda dijital ekranlara çok bakmaktan kaynaklanan göz yorgunluğu, odaklama güçlüğü, göz kuruluğu, baş ağrısı; öğrenme ve üretkenliği olumsuz etkileyebilir. Bu problemleri bertaraf etmek için ise gerekli olduğu durumlarda mavi ışık engelleyici gözlük kullanılması gerekebilir.

3. Çocuğunuz Görme Kusuru Olduğunu Hemen Fark Etmeyebilir

Bazı araştırmalara göre her dört çocuktan birinde henüz farkedilmemiş, tanı almamış görme kusuru bulunmaktadır. Bu sorunların çoğu, özellikle erken evrelerinde asemptomatik olabilir. Bu nedenle çocuğunuzun gözlerinin rutin olarak değerlendirilmesi gerekir. 

4. Yerleşik Görme Sorunlarının Hızlı Yönetimi

Düzenli göz muayeneleri altta yatan görme sorunlarının erken saptanmasına yardımcı olur ve bu da onların hızlı yönetimi ve tedavisi için fırsatlar yaratır. Erken müdahale sorunların daha karmaşık durumlara dönüşmesini önleyerek bize çocuklarınızın görme yeteneğini koruma konusunda yardımcı olacaktır. Bu sayede mükemmel bir görme ile oyun oynayabilir ve ders çalışabilir, yaşam kalitelerini koruyabilirler.

Cicidoktorum diyor ki

Bebeğinizin ilk göz muayenesini 6. aya kadar yaptırmayı unutmayın.

Göz Hastalıkları Uzmanı

Start typing and press Enter to search