Migren Aşısı

Migren, atak başlamadan önce yaşanılan huzursuzluk, dikkat dağınıklığı ve ağrıdan hemen önce gelen görme bozuklukları, uyuşma, konuşma güçlüğü , şiddetli yarım zonklayıcı ağrı sonrasında da kendini yine bir süre yorgun keyifsiz hissettiren bir bütünden oluşur. 

Migren ağrıdan çok daha fazlasıdır…

Migren Türkiye’de toplumun yüzde 16.4 ünün hayat kalitesini düşüren bir sağlık sorunudur.

Migren üretken çağdaki insanları daha çok etkiler.

Migren engellilik açısından önemli bir hastalıktır.

Kadınlarda sıklıklığı daha fazladır (özellikle kronik migren). 

Migren, analjezik kullanımının en sık nedenlerindendir.

Migren tedavisi de tedaviye yanıt da kişiye göre değişkendir. 

Migren aşısı ile tedavide yeni bir döneme girildi. 

Yapılan çalışmalarda migrenin sebeplerinden biri olan CGRP (kalsitonin gen ilişkili peptip) denen bir madde bulunmuştur. Migren atağında CGRP’in arttığı ve ağrı mekanizmasında da kilit rol oynadığı görülmüştür.  Nanoteknoloji temelli ilaç taşıyıcı sistemler ile kronik migren ve epizodik migren hastaları için CGRP molekülü veya onun reseptörlerini hedefleyen monoklonal antikorlar geliştirilmiştir. Bu yeni yaklaşım ile migren hastaları için büyük bir umut taşıyan iki yeni aşıya FDA da onay vermiştir. 

Türkiye’ye migren aşısı geldi mi?

Dünyada yaklaşık üç yıldır kullanılan aşılara Sağlık Bakanlığı da onay verdi.

Türkiye de şu an erenumab, galcanezumab etken maddeli iki CGRP monoklonal antikor bulunmaktadır. Yaklaşık 6 aydır migren tedavisine ülkemizde de kullanılan bu aşılar ile ilgili ilk olumlu sonuçlar gözlemlenmiştir. 

Migren aşısı ne sıklıkla uygulanıyor?

Migren aşılarının yarılanma ömürleri uzun (1-4 hafta)  olduğu için ayda bir enjeksiyon şeklinde uygulanıyor. Planlanan tedavisi süresi ise en az 6 aydır. 

Migren aşıları ne kadar etkili?

Yapılan çalışmalarda migrenli gün sayısında %50 veya daha fazla azalma görülmüştür. Bunun yanında hastaların %65 inin ağrısında %75 veya daha fazla oranda rahatlama sağlanmıştır. Hastalarda %100 rahatlama oranı ise %18 olarak bildirilmiştir. 

Migren aşısı kimlere yapılabilir?

Kronik ve eğitodik (Tekrarlayan) migreni olan, koruyucu tedaviye cevap vermeyen hastalara uygulanabilir. Gebe ve emzirenlerde kullanımı yoktur.  

Migren aşısının yan etkileri nelerdir?

*Üst solunum yolu enfeksiyonu

*Nazofarenjit , 

*Bulantı,

*Enjeksiyon yeri ağrısı olabilir.

Migren aşısı uygulanan hastalarda kardiyak veya serebral yan etki yan etki görülmemiştir.

İmmün sistem üzerinde yan etkisi ve kan tablosunda değişiklik gözlenmemiştir. 

Kronik migren ve epizodik migrende önce koruyucu diğer ilaçlar ve botox uygulaması sonrası fayda görülmediği takdirde migren aşılarının uygulanması migrenli hastalarda yeni umut veren bir seçenektir. 

Migrensiz günler diliyorum…

Cicidoktorum diyor ki

Gelecekte aşılar bir çok hastalığın kaderini değiştirecek.

Nöroloji Uzmanı

Start typing and press Enter to search