Okul Öncesi Eğitimin Önemi

Okul öncesi çocukların bedensel, zihinsel, duygusal ve sosyal yönden gelişimlerini destekleyen, onları en iyi şekilde yönlendiren en önemli eğitim dönemidir. Bu dönemdeki eğitim çocukların duygu gelişimini ve algılama güçlerini artırarak yaratıcılıklarını geliştirirken aynı zamanda kendilerini ifade etme, özdenetim, psikomotor beceriler gibi becerileri de kazanmalarını sağlar.

Anaokulu sürecinde eğitim çocuklarda sevgi, saygı, paylaşma, bütünün parçası olma ve bütüne katkıda bulunma, sorumluluk alma ve yerine getirme, iletişim becerileri gibi birçok kazanımı da beraberinde getirir.

Çocuk bir birey olarak kendini korumayı, ilişkilerde kendini tanımlamayı öğrenir. Sosyal çevre geliştirerek rolleri kavrar ve bugüne kadar var olan rollerinin farkına vararak yaşamda bir yer edinir.

Anaokulu çocuk için ‘gerçek dünya’ya açılan ilk kapıdır.

Çocuklar üzerinde yapılan araştırmalar da; dil ve konuşma, iletişim, motor gelişim, bilişsel gelişim, duygusal gelişim ve yaratıcılık okul öncesi eğitim alan çocukların almayan çocuklara oranla daha ilerde olduğu, sosyal becerilerinin daha üst seviyede olduğu kanıtlanmıştır.

Ayrıca anaokulu, hem ilkokula hazırlık süreci hemde çocuklar için; ailenin “biricik ve özel”olan dünyasının dışındaki “gerçek” dünyaya açılan bir kapısı olarak düşünülmelidir. Çocuklar gerçek ilişkileri, gerçek kimliklerini de burada geliştirirler.

Cicidoktorum diyor ki

Çocuklarınızın toplum içine karışması ve akranlarıyla büyümesi için
okul öncesi eğitim
çok önemlidir.

Eğitimci

Start typing and press Enter to search