Aşı Karşıtlığı

Aşı karşıtlığı 18. yy’da dünyada sığırlardan elde edilen çiçek aşısının yaygınlaştığı dönemde ortaya çıkmış. Bilime, pozitivizme karşı çıkma insanlık tarihi boyunca var olmuş, eskinin “hurafeler”i, yaşadığımız çağın ise bir türlü kanıtlanamayan “komplo teorileri, sahte bilim” bilimin önüne set gibi kurulmaya çalışılmıştır. Aşı karşıtlığı da bir bakıma bilime karşıtlık olup aşı karşıtlarının çoğu aşı dışındaki bazı bilimsel olgulara da karşı çıkarlar. Çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı Dr Yunus Emre Mercan ile aşı karşıtlığını tartıştık. Çocuksu günler…

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı

Start typing and press Enter to search