Hayatın Kaynağı Mikro ve Makro Besinler

“ Sorgulanmayan bir hayat yaşanmaya değmez ” der Sokrates. Hayatın anlamını yitirmek hayatı yitirmekten beterdir belki de. Bilimi felsefeden ayıran kritik fark sayısız yoruma yer vermeyen kesinliği olsa gerek. Hayatın anlamı var mıdır yok mudur? Varsa nedir suallerinin sayısız yanıtı ciltlere sığmayabilir. Ancak kaynağı bellidir: Enerji.

Enerji kaybolmaz. Kendi içinde bitmek tükenmek bilmeyen bir devinimle şekilden şekle dönüşür. Örneğin hidrojen çekirdeklerinin birleşerek helyuma dönüşmesi olarak bilinen füzyon tepkimesinden doğan enerji ısı ve ışık olarak  yeryüzüne ulaşır.Bitkiler ışıktan oksijen ve kompleks organik moleküller sentezler. İnsan ve hayvanlarda bu bitkilerle beslenirler. Sindirim sistemine yollanan şey kimyadır aslında. Orada kimyasal bağların parçalanmasıyla açığa çıkan enerji hayatın devamı için kullanılır. Güneşten hücreye, makrodan mikroya uzanan enerji silsilesidir bizi yaşatan. Besinin içinde saklı olan potansiyelin kinetiğe dönüşmesidir yaşamımızı sürdüren.

Mikro ve makro besin nedir?

Besinleri kabaca ikiye ayırabiliriz: Makro ve mikro. Makro besinler görece daha büyük miktarlarda ihtiyaç duyduğumuz karbonhidratlar, proteinler ve yağlardır. Mikro besinlerse miligram ve hatta bazen mikrogram düzeyinde gerekli olan vitamin, mineral ve benzerleridir. 

Makro besinleri genelde gereği kadar ( ve hatta çoğu zaman gereğinden fazla ) alıyoruz. Ancak aynı şeyi mikro besinler için söylemek pekte mümkün değil. Zira ayak üstü, tekdüze, hızlı beslenme alışkanlıkları; yemeğe ayrılan sürenin kısalması, yanlış pişirme usülleri, verimi önceleyen modern tarım yöntemleri, tohumlardaki değişiklikler ve daha birçok olumsuz faktör mikro besin miktarı ve kalitesini tırpanlar. Atalarımızın yediklerini yemediğimiz aşikâr.

Peki nedir mikrobesinleri önemli kılan?

Yaşamımız için gerekli olan enerji biyokimyasal tepkimelerle açığa çıkar. Ocakta ateşin yanması için çıtlayan manyeto ne ise hücre içinde tepkimenin başlaması için odur mikrobesinler. Yani çakan kıvılcım. Yani olmazsa olmaz. Yani zaruri. Yani kilidi açan anahtar. Yedeksiz anahtarını kaybettiğimiz hazine neye yararki. Bazen olur ki küçük büyükten daha büyük,daha önemli hale gelir. Vitamin kelimesi vita kökünden türemiştir. Vita ise hayat demektir. 

Katalizör rolüyle hayata hayat veren vitamin, mineral ve benzeri mikro besinlere daha fazla önem vermemiz gerekiyor. Eğer dengeli ve çeşitli beslenmiyorsak (ki öyle olsa da yetme) mikro besin ihtiyacını karşılamanın en garanti, en kestirme yolu ekstra destek almaktır.

Ama öyle bir tamamlayıcı olsunki bu, tamamen doğal yollarla üretilmekle kalmasın; koruyucu, renklendirici, tatlandırıcı ve benzeri hiçbir gıda katkı maddesi içermemekle de kalmasın; bunlarla birlikte olabilecek en geniş mikrobesin skalasını da karşılasın.

Cicidoktorum Diyor ki!

Satılan her besin takviyesi güvenilir değildir.
Eczacınıza ya da doktorunuza danışmayı unutmayın.

Eczacı

Start typing and press Enter to search