Çocuklarımıza Covid-19 Aşısı Yapalım mı?

Pandeminin başında sizlere “Neden çocuklarda COVİD-19 az görünüyor” diye yazılar hazırlarken; pandemi sürecinde edindiğimiz deneyimler ve coronavirüsün geçirdiği mutasyonlar nedeniyle artık “Çocuklarımızı COVİD-19 dan nasıl koruyalım?” “Çocuklarımıza COVİD-19 aşısı yapalım mı?” konularına yoğunlaştık. 

Her yaştan çocuk COVİD-19 enfeksiyonu geçiriyor

Yeni veriler bize yenidoğan dönemi dahil olmak üzere her yaştan çocuk ve gençlerin de virüs ile enfekte olduğunu gösterdi. Hatta çocuklarda da ağır hastalık bulguları da gelişiyor. COVİD-19 sonrası çocuklarda uzun dönem olumsuz etkilerinden olan Multisistem İnflamatuar Sendromu (MIS-C) olgularının da tanımlanması ile çocuk ve gençlerde COVİD-19 enfeksiyonu önemli bir sağlık sorunu olarak karşımıza çıkmakta.

Çocuklar pandeminin süper taşıyıcısı mı?

Çocukların pandemideki en önemli rolü sessiz sedasız enfeksiyonu geçirebilmeleri ve şikayetleri olmadan da virüsü diğer insanlara bulaştırabilmeleri oldu. Tüm bu sebeplerden artık çocuklar pandemide çok önemli bir yere sahipler.

5-11 Yaş çocuklarda aşı etkin ve güvenilir

Amerika Hastalık Kontrol ve Koruma Merkezi (CDC), Pfizer BioNTech aşısının 5-18 yaş aralığındaki çocuklarda uygulanmasının etkin ve güvenilir olduğunu bildirdi.

 5-11 yaş aralığındaki çocuklarda yapılan klinik çalışmalarda da bu yaş grubunda aşının etkinliğinin ve güvenilirliğinin yeterli olduğu, yan etki görülme oranının düşük olduğu saptandı.

Aynı zamanda FDA da, 5-11 yaş aralığındaki çocuklar için Pfizer BioNTech aşılarının acil kullanım onayını verdi ve bu yaş grubunun da aşılanmasını öneriyor.

Avrupa İlaç Ajansı (EMA) da 25 Kasım 2021 tarihinde bu yaş grubunda COVID-19 aşısının Avrupa’da onaylanmasını önermiştir.   

Aşı olmayan çocuklarda COVİD-19 a bağlı ölümler 7 kat daha fazla

CDC tarafından 19 Kasım 2021 tarihinde yayınlanan, 12 yaş üzeri bireylerde uygulanan COVID-19 aşılarının etkinliği ile ilgili rapordaki sonuçlara göre: 

  • Aşı olmayan çocuklar 3 kat daha fazla COVID-19 enfeksiyonu riski taşıyor,
  • Aşı olmayan çocukların hastaneye yatış riskleri 2 kat daha fazla,
  • Aşı olmayan çocuklarda COVİD-19 ile ölüm riski 7 kat daha fazla olduğu bildirildi.

COVİD-19 Aşısının çocuklardaki yan etkileri

Çocuklarda da erişkinlerde olduğu gibi aşıya bağlı 1-3 gün süren yan etkiler izlenebilir. Bu yan etkiler:

*Aşı yerinde ağrı, 

*Aşı yerinde kızarıklık, 

*Halsizlik, 

*Baş ağrısı, 

*Döküntü, 

*Kas ağrısı, 

*Eklem ağrısı, 

*Ateş,

*Bulantı olarak sıralanabilir. 

Aşı yan etkileri 2. dozdan sonra daha sık görülüyor

Çocuklarda aşı yerinde ağrı dışındaki yan etkilerin, aşının ikinci dozundan sonra daha sık izlendiği bildirilmiştir.

Çocuklarda COVİD-19 aşısı ile alerji riski var mı?

Evet, erişkinlerde olduğu gibi, aşı yapıldıktan sonra 15-30 dakika boyunca alerjik reaksiyon gelişme riski açısından çocukların izlenmesi uygun olacaktır. 

COVİD-19 aşısının dozu çocuklarda farklı mı?

*12 yaş üzeri çocuklarda erişkin ile aynı aşı dozu uygulanabilir. 

* 5-11 yaş aralığındaki çocuklara erişkin dozun 1/3 dozunda aşı uygulanması öneriliyor.   

Sonuç olarak;

  1. COVID-19 aşıları ile ilgili klinik araştırmalar ve son verilere göre 5 yaş ve üzeri çocuklar aşılanabilir. 
  2. Çocukların COVİD-19 aşıları ile aşılanmasının virüsün yayılımını ve ağır hastalık gelişme riskini azaltır. 
  3. Aynı zamanda aşılama ile COVID-19’ a bağlı gelişen multi inflamatuar yanıt sendromu (MIS-C) olarak tanımlanan hastalığın ağır ve uzun dönem etkilerinin önlenebilir. 
  4. Bu yaş grubunun aşılanması, ailedeki diğer bireyler ve arkadaşları için de koruyucu olacak ve toplumsal virüs yayılmasını önlemek için olumlu katkı sağlayacaktır.
  5. Virüs dolaşımının azaltılıp salgının sonlanması, okul, aile ve iş yaşantımızın normale dönmesi yaygın aşılanma ve kişisel korunma önlemlerine uyulması ile mümkün olacaktır. 

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı

Start typing and press Enter to search