Kırma Kusurlarının Öğrenme Üzerine Etkisi

Öğrenme süreci çocuklukta başlar ve doğru görme çocuğun öğrenme kapasitesini birebir etkiler. 0-2 yaştaki tüm öğrendiklerimizin %80’ini, derslikteki öğrenmenin %75-90’ını görerek öğreniriz. Bir çocukta görme sistemi düzgün çalışmıyor ise bu durum çocuğun öğrenme ve bilişsel gelişimi için var olan potansiyelini kullanmasını engeller. Yapılan çalışmalar her 100 çocuktan 25’inde öğrenme güçlüğü olduğunu göstermiştir. Bu çocukların %75’inde öğrenmeyi zorlaştıran görme bozuklukları tespit edilmiştir.

Kırma kusurları nelerdir?

Çocuğun görmesini bozan birçok neden olabilir. Bunlardan en sık gördüğümüz kırma kusurlarıdır. Kırma kusurları üç tipte sınıflandırılır: miyopi, hipermetropi ve astigmatizma. Özellikle miyopi uzaktaki cisimlerin bulanık görünmesine neden olur. Çocuk tahtadaki yazıları defterine zorlanarak geçirir. Bu da öğrenme sürecinin en başında vakit kaybetmesine neden olur. Astigmatizma hem uzakta hem de yakında görme kalitesini etkileyebilir. Özellikle yakındaki zorlamaya bağlı başağrılarına neden olabilir. Aynı şekilde hipermetropi yakın görüntüyü netleştirebilmek için zorlama ve uyum çabasına neden olur. Yakın zorlama ve uyum çabası astenopik şikayetler dediğimiz yorgunluk, başağrısı, okumada zorlanma, çift görme, mide bulantısı gibi rahatsızlıklar yaratabilir.

Kırma kusurlarına bağlı olarak çocuklar nasıl etkilenir?

  • Çocuklar ilk okumayı öğrendiğinde, görme sorunları temel okuma becerilerinin gelişimini engelleyebilir.
  • Çocuklar, okula ilk başladığında okuma yazmayı öğrenirken, bulanık veya çift görme, uzun süre okuma yeteneklerini etkileyebilir. Okuduğunu anlamayı ciddi şekilde azaltılabilir.
  • Çocuklar bir şeyleri net ve tek olarak görmekte zorlandıklarında, matematikte ondalık sayıları ve/veya işaretleri ayırt etmekte zorlanabilirler.
  • Çocukların görsel becerileri zayıf olduğunda, bu onların yazılarını düzenleme yeteneklerini etkiler ve matematikte sayıları sıralama yeteneklerini bozabilir.
  • Matematikte sayıları doğru görmemek yanlış hesaplamalara yol açabilir. Çocuklar görselleştirme becerilerinden yoksun olduklarında, zamanlanmış testlerdeki performanslarını etkileyebilecek şekilde parmakla saymak veya sayı dizilerini sözlü olarak ifade etmek zorunda kalabilirler.
  • Çocuklar matematikte usta olduklarında, görme problemleri onların hikaye problemlerini doğru ve verimli bir şekilde okuma yeteneklerini etkilediği için yine de başarısız olabilirler.
  • Çocuklar, görsel deneyime dayalı hatırlama ile ilgili sorunlar yaşadıklarında, hecelemede zorluk yaşayabilirler.
  • Çocukların görme sorunları olduğunda el yazıları kötüleşebilir. Görerek yazarken eli yönlendirir ve kötü işleyen bir görsel sistem, el yazısının düzgünlüğü ve düzeni ile ilgili zorluklara yol açabilir.
  • Çocuklarda yanallık ve yönlülük sorunları olduğunda, benzer şekilli harfleri farklı yönlerde (b, d, p, q) ayırt etmede sorun yaşarlar ve bunları tersten okuyabilir veya yazabilirler.
  • Çocukların görselleştirme becerileri zayıf olduğunda, kafalarında bir kompozisyonu organize edemeyebilir ve yeniden düzenleyemeyebilirler, bu da yazılarını etkileyebilir.

Kırma kusurunun tedavisi çocuğun öğrenme sürecini kısaltabilir, daha uyumlu olmasına neden olur. Öğrenmenin hızlı olması, çocuğun derslerine daha çabuk adapte olmasını uyum sağlamasını ve dolayısı ile başarısını artırır.

Cici Doktorum Diyor ki!

Bazen basit bir gözlük
başarının tek anahtarıdır.

Göz Hastalıkları Uzmanı

Start typing and press Enter to search