Okul Öncesi Check-up

Bebeklik döneminde aşıların ve büyüme gelişmenin takibi için neredeyse her ay gidilen doktor ziyaretleri 3-4 yaş civarında iyice azalıyor. Bu dönemde çocuklar sadece hasta olduklarında doktora götürülüyorlar. Oysa çocukların düzenli sağlık kontrolleri son derece önemli. Özellikle okullar başlamadan önce hem sağlık, hem de okul başarısı açısından çocukların göz muayenelerinin, diş kontrollerinin yapılması, işitme açısından bir problem olup olmadığının saptanması ve büyümelerinin değerlendirilmesi büyük önem taşır.

Çocuklarda Check Up Neden Önemlidir?

Okul öncesi check-up  çocuğun gerçekten sağlıklı olup olmadığını değerlendirmek ve muhtemel hastalıkları, riskleri hesaplayıp onlara yönelik önlem almak açısından çok önemlidir.

Çocuklara periyodik olarak yapılan sağlık kontrolleri ile çocukluk çağında yavaş yavaş başlayan pek çok erişkin hastalığının önlenmesi mümkündür. Özellikle hipertansiyon, obezite, kalp – damar hastalıkları ve diyabet, erken tanı ve sonrasında planlanan uygun beslenme ve spor yapma alışkanlığının kazandırılması ile önlenebilir veya azaltılabilmektedir.

Okul öncesi göz taraması

Okula başlamadan önce yapılan göz taramaları ile çocuklarda görme tembelliği, şaşılık, yüksek derece kırma kusurları önceden belirlenebilir.  Sıklıkla bu kusurlar okumaya başlamakta isteksizlik, öğrenme güçlüğü, derse ilgisizlik, konsantrasyon bozukluğu şeklinde kendini belli edebilir.

Okul öncesi işitme taraması

Çocuklarda işitme kaybının çoğu, okul çağından önce gelişir. Bu durum aynı zamanda konuşma ve dil gelişiminde gecikmeye neden olur. Okula başlamadan önce (4-5 yaşlarında) ve okul çağında işitme fonksiyonunun değerlendirilmesi bu nedenle çok önemlidir.  İşitme sorunlarının çocuğun okuldaki başarısını, arkadaşları ile uyumunu olumsuz yönde etkilediği unutulmamalıdır.

Okul öncesi diş muayenesi

Okul öncesi dönemde 1 yaşından itibaren ağız hijyeni-diş temizliğine alıştırılmış olan çocukların diş muayenesinin yapılması da önemlidir. Çocukların ağız sağlığı açısından değerlendirilip varsa çürüklerinin giderilmesi, çürük önleyici dolgu önlemlerini alınması ve ağız hijyeninin nasıl sağlanacağı konusunda eğitim verilmesi başarılı bir okul hayatı ve sağlıklı gençlerin gelişmesini sağlayacaktır.

Eksik aşıların tamamlanması
Bebeklik döneminde düzenli olarak hem Sağlık Bakanlığı’nın hem de Dünya Sağlık Örgütü’nün verdiği aşılama programları sıkı bir şekilde takip ediliyor. Ancak çocukların 4-6 yaş ve özellikle ergenlikte tamamlanması gereken aşıları sıklıkla ebeveynler tarafından unutulmakta yada göz ardı edilmekte. Okul ile toplu yaşama geçen çocukların bağışıklıklarını geliştirmek ve enfeksiyonlardan korumak için aşılamanın önemi çok büyüktür.

Cici Doktorum Diyor ki!

Başarılı olmanın temel kriterlerinden biri sağlıklı olmaktır.

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı

Start typing and press Enter to search