Büyüme Atakları – 3

19-46 HAFTALARDA NELER OLUYOR? 

Her şey yolunda giderken bebeğinizin rutin düzeninden çıkıp  sebepsiz huysuzlanması, iştahının kesilmesi veya artması, uyku  düzeninin bozulması ya da ağlama krizleri yaşaması birçok ebeveyni  korkutmaktadır. Genellikle bu durumun nedeni büyüme ataklarıdır.  Hadi gelin büyüme ataklarını serimizin 3. bölümünde detaylıca inceleyelim. 

DÖRDÜNCÜ BÜYÜME ATAĞI

19. Hafta: Olaylar Dünyası 

Bu sıçrama dönemi yaklaşık 2 hafta sürebilir. Bebeğiniz gece daha sık uyanıp tekrar uykuya dalmakta güçlük  çekebilirler. Ayrıca atak haftalarında daha hassas olabilirler. Bu  yüzden mutlu görünürken birden ağlayabilir ve anne baba kucağını  isteyebilirler. 

Bebekler harika haftalar olarak adlandırılan bu zihinsel gelişim  sürecinde bazı yetenekler edinirler. Tabii unutulmamalıdır ki her  bebeğin gösterdiği gelişim farklı bir alanda olabilir. Bazı bebekler dil  gelişiminde, bazıları ise motor becerilerde ilerleme gösterebilir. 

Dördüncü atak dönemi sonunda  bebeğinizin edindiği yeni beceriler şunlardır: 

• Farklı sesleri tanıyıp daha çok ses çıkarmaya başlayabilirler. •Kendi adları söylendiğinde dönüp bakmaya başlayabilirler. •Eşyaları bir elden diğerine geçirebilirler. 

• Nesneleri kavrama kabiliyetleri artabilir. 

• Eşyaları atmaya başlayabilirler. 

• Beş duyu organı ile ilgili geçişleri daha iyi kavrayabilirler. Örneğin bir bebek, gece odasının karanlık olması, ışığın gelişi  ya da koku değişimleri gibi durumları daha net  

anlamlandırılabilir. 

Dördüncü büyüme atağında ne yapmalı?

Bu dönemde bebeğinize yine masajlar yaparak onu rahatlatabilirsiniz.  Farklı sesleri duyması için düzenli olarak yürüyüş yapabilir, dokuları  ayırt etmesi için anne baba gözetiminde dokulu oyuncaklar ya da  tabiatta bulunan nesneleri eline verebilirsiniz.

BEŞİNCİ BÜYÜME ATAĞI

26.Hafta: İlişkiler Dünyası 

Beşinci büyüme atağı olan bu dönem de yaklaşık 1 hafta sürebilir. Bu  dönemde de bebeğinizde huzursuzluk, iştahsızlık ve uyku sorunları  gözlemleyebilirsiniz. 

Beşinci atak dönemi sonunda  bebeğinizin edindiği yeni beceriler şunlardır: 

• Eşyalar arasında mesafe olduğunu anlayabilirler. 

• Bir nesnenin başka bir şeyin yanında, altında ya da üstünde  olduğunu kavrayabilirler. Bu da bebekleri yeni keşiflerde  bulunmaya sevk eder. Eşyaları kaldırıp altında bir şey olup  olmadığına bakabilirler. 

• Kendilerini yukarı doğru kaldırma denemeleri yapabilirler. • Bir önceki büyüme atağı haftasında başlamadıysa beşinci atak  döneminde eşyaları fırlatabilirler. 

• Ağızlarından baloncuk çıkarabilirler. 

• Başkalarının ağzına yiyecek uzatmaya çalışabilirler. 

Beşinci büyüme atağında ne yapmalı?

26 haftalık bebekler mesafe kavramını öğrendikleri için anne  babalarının kendilerinden uzaklaştığını gördükleri zaman daha çok  ağlayabilirler. Yaşadıkları bu endişeyi azaltmak için anne babalar,  bebekleriyle daha fazla temasta bulunabilir.

ALTINCI BÜYÜME ATAĞI

37. Hafta: Kategoriler Dünyası 

Anne-babaya düşkünlük, huzursuzluk, sebepsiz ağlamalar bu büyüme  atağında da görülür ve bu dönem yaklaşık 3-4 hafta sürebilir. Altıncı sıçrama dönemindeki bebekler, nesneleri kategorize etmek  için bazı davranışlarda bulunabilir. 

Altıncı atak dönemi sonunda  bebeğinizin edindiği yeni beceriler şunlardır:

• Yerden aldıkları küçük nesneleri baş parmakları ile işaret  parmaklarının arasına alıp inceleyebilirler. 

• Mama sandalyesinde otururken önüne konan sebzeleri ezip ya  da ağızlarına sokup farklılıklarını anlamaya çalışabilirler.  Böylece havucun sert, muzun ise yumuşak olduğunu ama  ikisinin de yemek kategorisinde bulunduğunu keşfedebilirler. 

  • Yetişkinler için küçük görünen bu keşifler aslında onların dış dünyayı  anlamlandırmak için attıkları büyük adımlardır. 

Altıncı büyüme atağında ne yapmalı?

Bu dönemde bebeğinizi dışarı çıkarmanız ve çevreyi tanıması onun  büyük keşifler yapmasını sağlar. Bebeğinize resimli kitaplar alarak  nesneleri gösterebilir, tanıtabilir ve sınıflandırabilirsiniz. Bebeğinizin  huzursuzlandığını düşündüğünüz durumlarda ona sarılmanız  bebeğinize çok iyi hissettirecektir.

YEDİNCİ BÜYÜME ATAĞI

46. Hafta: Zincirleme Olaylar Dünyası 

Her bebekte farklılık göstermekle birlikte yedinci büyüme atağı  yaklaşık 41 haftalıkken başlar ve 44 haftalıkken zirve noktasına  ulaşır. Bu dönemde bebeklerde ağlama, huzursuzluk ve uyku  düzensizliği gibi durumlar daha çok görülebilir. Bebekler 47 haftalık  olduğunda ise yedinci büyüme atağı sona erebilir. Büyüme atağı  bittiğinde ise bebekler yeni kabiliyetler edinmiş olurlar. 

Yedinci atak dönemi sonunda  bebeğinizin edindiği yeni beceriler şunlardır:

• Olayların bir dizi halinde geliştiğini anlayabilirler. • Anahtar deliğine anahtar sokmaya ya da küpleri doğru yere  yerleştirmeye çalışabilirler. 

• Beslenirken kaşığı kendi ağızlarına sokmak isteyebilirler. • Oynamayı bıraktıkları oyuncaklar tekrar favori oyuncakları  olabilir. Bu oyuncakların farklı kullanım şekillerini keşfetmek  zevk verebilir. 

Yedinci büyüme atağında ne yapmalı?

Bu dönemde sizin gözetiminizde bebeğinizin yemeğini kendi  yemesine müsaade edebilirsiniz. Bebeğiniz kaşıkla yeme sırasında  bir olayın sırayla geliştiğini görüp kendi başına bir şey başarmanın  gururunu yaşayıp özgüven kazanacaktır.

Bebek Hemşiresi - Emzirme Eğitmeni

Start typing and press Enter to search