Çocukların Kaybolmadığı Okulların Özellikleri

2022-2023 eğitim-öğretim döneminin birinci dönemi tamamlanmışken, bir sonraki yılın hazırlıkları da başladı. Anne-babalar olarak her zaman içimizde temel bir sorgulama alanı var; 

“Çocuğum için doğru okul seçimi yaptım mı?” ya da “Çocuğum için en uygun okulu nasıl seçebilirim?”

Bu iki sorunun cevabının referans noktası her zaman çocuğumuzu tanımaktan geçer. 

Çocuklarımızı yakından tanımak aynı zamanda çocuklarımızı yakından tanıyarak içeriklerini zenginleştiren yenilikçi okulları tercih etmeye yönlendirmelidir bizleri. 

Bu kapsamda aslında en doğru okul, çocukların kaybolmadığı okullardır ve 5 temel odak noktasına dair detaylı bilgi almak, çocuğunuzun kendisi olmasını sağlayacak okulları fark etmenize olanak sağlamaktadır.

1. Yenilikçi Tutum

Eğitim hayatı boyunca bir bireyin kendi mükemmeline ulaşmasını sağlayan öğrenme ortamının en önemli özelliği, yenilikçi olma değeridir; çünkü yenilikçi olma değeri eğitimi, eğitimin geleneği olan fabrikasyon hedeflerden uzak tutar. Diğer bir ifadeyle, yenilikçi olma sorumluluğunu alan okullar her zaman birey odaklı çalışmaları merkez yapar. Böylece, bireyleri aynılaştırmak yerine bireyleri var olan potansiyelleriyle yenileyen öğrenme içerikleri bireyin kendi ışığıyla ilerlemesini ve bireylerin kalabalıklar içinde kaybolmamasını sağlar. 

2. Bilimsel Odak 

Eğitim kutsal değil, bilimsel bir alandır. Ve öğrenme süreçlerinin temelinde bilimsel verilerle ilerleme hedefi olmalıdır. Bireyin yaş özelliklerine göre gelişim süreçlerine hâkim okullar, okul ortamını, etkinliklerini, ölçme-değerlendir araçlarını, okul yaşamı rutinlerini, iletişim stratejilerini, kaynaklarını, ebeveyn seminerlerini, öğrenme-öğretme politikalarını bilimin önerdikleriyle yapılandırırlar. Diğer bir değişle yenilikçi tutumun en büyük destekçisi bilimdir. Bilim hem eğitimcilere hem ebeveynlere çok net bir şey söyler; her çocuk öğrenir ancak her bireyin gelişimi kendi gelişimsel süreciyle doğru orantılıdır; önemli olan öğrenme, gelişim ve beyin hakimiyetidir. Bu nedenle organizasyon şemasında bilim kurulu olan, öğretmenlerinin gelişimi için insan kaynakları stratejisinde öğretmen eğitimlerine multidisipliner içeriklerle yatırım yapan ve ebeveyn eğitimlerini önemseyen eğitim kurumlarını seçmek değerlidir. Bilimsel odak her zaman eğitim niteliğinin tamamlayıcısıdır ve eğitim niteliğini bilimsel verilerle yöneten okullar çocukların kaybolmasını değil, çocukların kendilerini keşfetmesini sağlar.

3. Global Müfredat Kavramı

Müfredat kelimesini duyan herkes istisnasız akademik içerik, öğretim programı kavramlarını hatırlar. Ancak müfredat kelimesi daha yenilikçi bir vizyonla tanımlanmalıdır; çünkü müfredat ortak bir temel olduğu için sadece herkesin ne öğreneceğine karar veren aynılaştırıcı bilgi dağarcığıdır. Günümüz dünyasında da her ülkenin kendi öğretim programı vardır ve ülkeler periyodik aralıklarla öğretim programlarını yenileseler de çerçeveli içeriklerle sınırlı kalırlar. Bu nedenle de okulların öğrencilerine göre müfredat içeriklerini zenginleştirmeleri gerekir. Örneğin; ulusal öğretim programında yer alan Matematik kazanımları başka bir ülkenin matematik kazanımları ve etkinlikleriyle zenginleştirilebilir. Ya da Matematik kazanımları daha etkili bir öğrenme deneyimi sağlaması adına bilişsel gelişimi destekleyen düşünme stratejileri kaynaklarıyla güçlendirilebilir. Dahası, eğitime destek olan tek yapı okulları değildir, öğrenme materyallerini hazırlayan uluslararası yayınevleri de müfredata yenilikçi bir değer kazandırmaktadır. Bu kapsamda bir çocuğun kendisi olması, aynılaşmaması için zenginleştirilmiş içeriklere ihtiyacı vardır ve bu nedenle akademik müfredatı global müfredatla güçlendiren okulları seçmek önemlidir. Bu nedenle okul seçiminde mutlaka şu soruyu sormalısınız; akademik müfredatınızı zenginleştirme stratejiniz nedir?

4. Birey Temelli İletişim

Eğitimin nihai hedefi kişiselleştirilmiş başarı tasarımına yön vermek olduğu için tüm ölçme ve değerlendirme araçlarının sonucuyla kişiye özel çözümlemeler olmalıdır. Bu kapsamda okulların iletişim rutinlerinin olması ve iletişim rutinlerinin bireylerin ilgi alanlarından akademik performans sonuçlarına PDR envanteri yorumlarından sosyal faaliyetlerine katılım takiplerine kadar bireysel takibi kapsaması önemlidir. Sonuç olarak bir bireyin kendisi olma yolculuğunda eğitimin rolü büyüktür ve eğitim aynı zamanda çocuklarımızın özgünlüğüne katkı sağladıkça anlamlıdır. Eğitim, çocuklarımızın kendilerini keşfetmesi sürecidir ve güçlü yönleri fark edilen çocuklar, tutku alanlarında derinleşerek öğrenme keyfini yakalayarak okullarda kaybolmazlar. Bu sebeple bir okulun takip mekanizmasında hangi başlıkları önceliklendirdiğini sormanız okul seçiminde kıymetlidir.

5. İngilizce Eğitimi Standartları

Yabancı dil öğrenmek çağımızın en temel gereklilikleri arasındadır ve çocuklarımız tam anlamıyla müthiş bir öğrenme makinesidir. Çocukluk döneminin en önemli artılarından bir tanesi de onların dil öğrenme sürecinde sahip olduğu muhteşem potansiyelleridir. Bunun yanı sıra dil eğitimi zihinsel yeterliliğimizin belirleyicisidir. Diğer bir ifadeyle dilde yetkinleşme arttıkça, zihinsel süreçlerin kalitesinde artış olur. Bu kapsamda okulların en büyük yatırımı yabancı dil alanında olmalıdır. Yabancı dil her bireyin bilişsel zenginliği olduğu için dil alanındaki hakimiyet bizi her zaman ön sıralara taşır. Yetişkinlik hayatımızda, mesleğimizde de deneyimlediğimiz üzere bizim tabiri yerindeyse kaybolmamızı sağlayan başlıklar arasında yabancı dil yeterliliğimiz bulunmaktadır. Aynı şey okul dönemi için de geçerlidir, dil hakimiyetimiz donanım kalitemizi güçlendirir, öz güven kazandırır ve yapabilirliklerimizi artırır. Bu nedenle okul seçiminde her kademede İngilizce hazırlık sınıfı olan, her kademede uluslararası dil eğitiminde iş birliği olan ve dil eğitimini eğitim politikasını önceliklendiren öğrenme ortamları çocukların kaybolmasını engelleyecek, onları güçlendirecektir.

Eğitim çok değerli bir yaşamsal kaynak ve bu kaynak daha fazla ben olmaya katkı sağlamalıdır.

Çocuklarımızın iyi ki ben, okulumda da ben olmak istediğim bireyim diye hissettiği güvenli ve yenilikçi öğrenme deneyimlerine…

CEO / Medıcana Eğitim Grubu Mba Okulları

Start typing and press Enter to search