Anne Sütü Alerjiyi Nasıl Önler

Anne sütü 100 ml’de 0.9 mg protein içerir. Bu miktar inek ve keçi sütüne göre çok daha azdır. Ancak anne sütündeki proteinler dengeli ve sindirimi daha kolay proteinlerdir. Bu bebeğin olgunlaşmamış böbreğini protein atıkları ile yüklenmeden korur.

Anne sütü yaşayan, canlı bir süttür.

Anne sütü her bebeğe,  doğum haftasına ve emzirme dakikalarına göre farklı içeriklere sahiptir. Prematüre bebeklerin annelerinin sütleri daha fazla protein içermektedir. Emzirmenin son dakikalarında anne sütünün yağ içeriği artmaktadır. Anne sütü 100 ml’de 0.9 mg protein içerir. Bu miktar inek ve keçi sütüne göre çok daha azdır. Ancak anne sütündeki proteinler dengeli ve sindirimi daha kolay proteinlerdir. Bu bebeğin olgunlaşmamış böbreğini protein atıkları ile yüklenmeden korur.

Sütteki karbonhidrat esas olarak laktozdur.  Anne sütündeki laktoz miktarı inek ve keçi sütünden daha yüksektir. 

Anne sütündeki oligosakkaritler alerjiyi önler.

Anne sütünde bakterilerin bağırsak yüzeyine bağlanmasını engelleyen gastro-intestinal enfeksiyon ve alerji riskini azaltan oligosakkaritler içerir.

Anne sütü streril değildir. İçinde çeşitlilik gösteren mikroorganizmalar içerir. Bu özelliği ile anne sütü bebeğin florasının, dolayısıyla mikrobiyotasının gelişimine yardımcı olur. 

Mikrobiyota nedir?

İnsan, kabaca %10’u insan hücresi, %90’ı insan bedenine yerleşmiş mikrobiyal hücrelerden oluşan bir süperorganizmadır. 

İnsan bedeninde kendine ait hücre sayısı X 10 kadar yaşayan mikroorganizma var.

Bu mikroorganizmaların tamamına “mikrobiyota” denir.  İnsan vücudunda yaşayan, hastalık yapmayan, vücudumuzdaki sistemlerle özellikle bağışıklık sistemiyle sürekli etkileşim halinde olan tüm mikroorganizmalardır.

Bağırsak mikrobiyotasının çocuklardaki önemi: 

*Bağışıklık sisteminin oluşması ve gelişmesi için çok önemlidir.

*Gelişen bağışıklık sistemi ile çocuk yararlı ve zararlı bakterileri ayırt etmeyi öğrenir. *Yararlı bakterilere tolerans gösterirken hastalık oluşturanlara karşı savunma yanıtı verir. 

*Bağırsak mikrobiyotası alerjik maddelerin bağırsak hücrelerinden içeri girmesine engel olur. Aynı zamanda çocuklarda uyku düzenini, ruh halini ve diğer bazı davranışları da etkiler.

Anne sütü prebiyotik,  probiyotik ve postbiyotik özelliklere sahiptir.

Probiyotik yeterli miktarda alındıklarında insan mikrobiyotasının özelliklerini geliştirerek, insan sağlığını olumlu yönde etkileyen canlı mikroorganizmalar olarak tanımlanmaktadır.

Anne sütündeki probiyotikler alerjiyi önler.

  • Anne sütü çok sayıda mikroorganizma ve özellikle bifidobakterileri içerir.
  • Anne sütü içindeki probiyotik bakteriler ve prebiyotik etkili oligosakkaridler ile bağırsak florasını erken olarak bebeğin lehine bifidobakter ve laktobasillerden oluşacak şekilde geliştirmektedir. 

Anne sütü  bebeğin barsağı için önemli bir probiyotik bakteri kaynağıdır. Günde 800ml anne sütü alan bir bebek günde 105 -107 bakteri alır.

Anne Sütündeki Probiyotikler Bebeklere Ne Sağlıyor?

  • Barsak bütünlüğünün koruması
  • Barsak geçirgenliğinin azaltılması,
  • Patojenlerin uzaklaştırılması
  • Humoral bağışıklık yanıtının oluşması
  • Daha az enflamasyon,
  • Daha az atopi, alerji
  • Daha az otoimmun hastalık oluşacak şekilde bebeğin bağışıklık sistemini yaşam boyu kalıcı olacak şekilde düzenler. 

Anne Sütündeki Prebiyotikler

Anne sütünde bulunan Prebiyotik maddeler sindirilmeden barsağa gelip probiyotiklerin çoğalmasını sağlayan, enerji kaynağı olarak kullanılan maddelerdir.

Gaitada bulunan bifidobakteri  ve Laktobasil sayısını artırır

Zararlı bakteriler azalır

Barsağa gelen prebiyotikler bifidobakter ve Laktobasiller  ile fermentasyona uğrar

Kısa zincirli yağ asitlerinin (Postbiyotikler) açığa çıkması ile dışkı PH’sı asite kayar daha az zararlı mikrop ürer.Prebiyotikler diyare, üst solunum sistemi enfeksiyonları ve alerji sıklığını azaltır.

Cicidoktorum diyor ki…

Anne sütü taklit edilemeyen,
her an güncellenen biyoaktif bir besindir.
Emzirin… Emzirin… Emzirin…

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Yenidoğan Uzmanı

Start typing and press Enter to search