Turist İshalleri

Çocukla gidilen seyahatlerde çocukların sağlık problemleri tatilin gidişatını etkileyen önemli bir etkendir.  

Seyahatlerde sık rastlanılan sağlık sorunlarından biri turist ishalidir. Her yıl yaklaşık 10 milyon kişiyi etkilediği düşünülen turist ishali genellikle seyahatin ilk haftasında ortaya çıkar. Ancak bazen eve dönüş sonrasında da ortaya çıkabilir. 

Turist ishali her yaş grubunda görülebilir ancak dışkı-ağız yoluyla bulaşmanın daha sık olması nedeniyle küçük çocuklarda hastalığa yakalanma sıklığı diğer yaş gruplarına göre daha fazladır. 

Turist ishali dünyanın her yerinde görülür, ancak, gelişmekte olan ülkelere yapılan seyahatlerde daha sık görülmektedir. Özellikle Latin Amerika, Afrika, Orta Doğu ve Asya’nın gelişmekte olan ülkeleri en riskli yerlerdir.  

Turist ishalinde risk faktörleri nelerdir?

*İyi standardize edilmemiş hijyen, kontamine yiyecekler ve su,

*Yapılan seyahatin gelişmiş bir ülkeden olması,

*Yüksek sosyo-ekonomik düzey, 

*Gıda seçiminde önerilen kurallara uymama gibi ek faktörler de riski artırır.

Turist İshalleri En Sık Hangi Mikroorganizmalar ile olur?

Farkli bölgelerde değişik patojenler olmakla birlikte en sık saptanan etken enterotoksijenik Escherichia Coli’dir. 

E.coli insan ve hayvan bağırsaklarında yaygın olarak bulunan bir bakteridir. Çiğ ve iyi pişmemiş et, pastörize edilmemiş süt, dışkı karışmış içme suları ve iyi yıkanmamış çiğ gıdalarla bulaşır. Özellikle tuvalet sonrası el temizliği de önemlidir. 

E.coli dışında turist ishalinin daha az bir kısmından sorumlu diğer ajanlar da Shigella, Salmonella, Camylobacter, Giardialamblia, Norwalk virüsü ve Rota Virüsüdür. 

Bu enfeksiyöz ajanların kaynağı da sıklıkla yiyecek ve sulardır. Özellikle çiğ yenen ve iyi pişmemiş gıdalar, açıkta satılan yiyecekler, yeterince klorlanmamış içme suları ana kaynaklarıdır. 

Sağlıksız yüzme havuzları, göl, nehir, ve denizlerde yüzmekle de enfeksiyon ortaya çıkabilir. 

Turist İshalinin Belirtileri

Hastalık çoğunlukla ani başlangıçlıdır. Tipik olarak halsizlik, iştahsızlık ve karın ağrısı ile başlar, bunu ani başlayan sulu ishal takip eder. Bulantı, kusma olguların %20-25’nde, düşük derecede ateş ise olguların 1/3’ünde bulunur.

İshal genellikle inflamatuar olmayan, kansız ve mukussuz sulu ishal şeklindedir yaklaşık 3-4 gün sürer. Hastaların bir kısmında bu süre 5-10 güne kadar uzayabilir. İshal olguların çoğunda hafif veya orta derecedir. Ancak ağır olgularda günde 10-20 kez dışkılamaya bağlı sıvı ve elektrolit kaybı ve dehidratasyon bulguları ortaya çıkabilir. 

Turist İshalinin Tedavisi

Çocuklar açısından ishalin önemli  bir sonucu olan dehidratasyon  tedavi kararında rol oynar. 

Hastalar mutlaka bol sıvı almalıdır. İshal başlar başlamaz sıvı tüketimi arttırılmalıdır. 

Turist ishali genellikle kendini sınırlayan bir hastalıktır ancak özellikle çocuklarda ve kronik hastalığı olanlarda yaşlılarda sıvı alımında problem varsa ya da ishale kusma eşlik ediyorsa dehidratasyon açısından takip edip gerek olursa oral rehidratasyon sıvısıyla ya da bu şeklide olmuyorsa intravenöz sıvı ile sıvı ve elektrolitlerin yerine koyma tedavisi yapılmalıdır. 

Turist İshalinde Antibiyotik Kullanılır mı?

Turist ishalinde antibiyotik tedavisi açısından farklı görüşler vardır, tetkik sonuçlarına göre, dışkıda kan ve mukus varsa, abdominal kramplar yoğunsa veya yüksek ateş varsa bu grup hasta antibiyotik tedavisinden fayda görebilir. 

Turist İshallerinden Korunmak İçin Öneriler:

  • Hijyenik olmayan ya da sokak satıcılarından satın alınan  içecek ve yiyecekleri kullanmayın.
  • Çiğ veya az pişmiş et ve deniz ürünlerinden uzak durun.
  • Çiğ meyve ve sebzelerden kaçınmak ya da temiz suda yıkandığından emin olmak, soyduktan sonra tüketin.
  • Açıkta beklemiş yiyecekleri yememek, taze, iyi pişirilmiş, sıcak yemekleri tercih etmeyin.
  • Beyaz et, mayonez, krema gibi çabuk bozulan gıdaları, kötü kokulu  yiyecekleri tüketmeyin.
  • Pastörize edilmemiş süt ve süt ürünlerini kullanmayın.
  • Sular güvenli değilse gıdaları yıkarken, yemek hazırlarken, diş fırçalarken mutlaka kaynatmak veya kapalı şişe sularını tercih edin.
  • Tuvalete gittikten sonra ve yemekten önce elleri mutlaka sabun ve suyla yıkayın veya alkol bazlı el dezenfektanlarını kullanın.

Cicidoktorum diyor ki

Siz siz olun bavulunuza probiyotik koymayı unutmayın.
Cici tatiller….

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Yenidoğan Yoğun Bakım Uzmanı

Start typing and press Enter to search