Covid-19 Kalbimizi Etkiliyor?

COVID-19 enfeksiyonu öncelikle viral pnömoni (zatürre) bulguları ile karşımıza çıkarken aynı zamanda kalp kasında hasarlanmalara, kalp krizlerine, ritm bozukluklarına ve tromboembolilere de neden olabilmektedir. 

Göğüs ağrısı Covid-19 bulgusu olabilir

Bazı hastalar hastalığın en belirgin belirtilerinden olan ateş ve öksürük gibi bulgularından önce hastaneye kalp hastalığına bağlı şikayetler ile başvurmaktadırlar. Bu şikayetler arasında başlıca göğüs ağrısı, nefes darlığı, çarpıntı sayılabilir. COVID-19 geçiren hastaların azımsanmayacak bir kısmında zaten altta hipertansiyon, diyabet ve kalp damar hastalıkları mevcuttur. Bu durum hastalığın seyrinin daha ağır seyretmesine ve ölüm riskinin artmasına yol açmaktadır.

Covid -19 kalp krizine neden olabilir

Hastalığa eşlik eden inflamatuar sürecin kalp kası ve kalp zarında iltihaplanmalara neden olabileceği bilinmektedir. Bazı laboratuvar testleri ile kalp tutulumunun olup olmadığı tespit etmek mümkündür. Kanda artmış “Troponin” değerleri kalp hasarlanmasını gösterir ve kötü prognoza dikkat çeker. Artmış inflamatuar süreç altta var olan  kalp damar tıkanıklığını tetikleyerek kalp krizine yol açabilir. Kalp hasarlanması, ateş, elektrolit bozuklugu vb. nedenler ani ölümlere de yol açabilen ritim bozukluklarına neden olabilir. Ayrıca COVID-19 enfeksiyonu kanda pıhtılaşmayı arttırmaktadır. Buna bağlı olarak öncelikle kalp ve akciğer damarları olmak üzere tüm damarlarda tıkanıklıklar görülebilir. 

COVID-19 tedavisinde kullanılan bazı ilaçlar da kalp üzerine olumsuz etkiler gösterebilir.

COVID-19 tedavisinde kullanılan bazı ilaçların da kalp üzerine olumsuz etkilerinin olabileceği bilinmektedir. Neyse ki tüm bu olumsuz etkiler hastalığın aktif döneminde görülmekte ve tedavi sonrası olumsuz sekeller bırakmamaktadır. Çok şüphelenilen durumlarda “ekokardiyografi” ve “manyetik rezonans” gibi görüntüleme yöntemleri ile kalbin durumu incelenebilir. Hatta bu testler sayesinde COVID-19 geçiren sporcuların yeniden güvenle spora başlayıp başlayamayacağı da anlaşılabilir.

 “Uzamış COVID” nedir?

Uzamış COVID, genç hastalarda dahi görülebilen ve hastalığın aktif döneminden sonra devam eden uzun süre halsizlik, nefes darlığı, göğüs ağrısı ve otonom sinir sistemi bozukluklarından (kan basıncı yükseklikleri, sindirim sistemi  bozuklukları, vücut ısısında değişiklikler, hormonal değişiklikler, mesane bozuklukları, seksüel bozuklulklar vb) yakınmaktadırlar. 

COVID-19 enfeksiyonundan 50 gün sonra dahi hastaneden taburcu olan hastaların %60-80’ninde benzer şikayetler olabilmektedir. Hatta hastaneye yatmadan hastalığı hafif atlatan genç hastaların %35’inde hastalıktan 14-21 gün sonra  benzer yakınmalar olabilmektedir.

Pandemi ve kısıtlamalar nedeniyle hareketsiz yaşam tarzı kalp hastalıklarına zemin hazırlar.

COVID-19 pandemisi ile hayatlarımız bir çok yönden oldukça olumsuz olarak etkilenmiştir. Kısıtlamalar ve sokağa çıkma yasakları ile sekteye uğrayan hayatlar ve hareketsiz yaşam insanların kilolarında artışa neden olmuştur. Buna bağlı kalp hastalığı risk faktörleri arasında olan hipertansiyon ve diyabet gibi bir çok kronik hastalığın kontrolü bozulmuştur. 

Aşılanmaların artması ile toplum bağışıklığının sağlanması ve normalleşme ile birlikte Covid-19 a bağlı kalp damar hastalıklarının sıklığının azalacağı umulmaktadır.

Cicidoktorum Diyor ki!

Covid geçiren çocuklarınızı
1 ay sonra kardiyoloji muayenesine götürmeyi unutmayın.

Kardiyoloji Uzmanı

Start typing and press Enter to search