Erkeklerde Hangi Hastalıklar Daha Sık Görülüyor?

Hastalıkların toplumda görülme sıklığı ve ciddiyeti pek çok faktöre göre değişkenlik göstermektedir. Yaş, cinsiyet, etnik köken, sosyoekonomik düzey bu faktörlerin en dikkate değer olanlarıdır. Bu yazıda cinsiyet faktörünü dikkate alıp, erkek cinsiyette daha sık görülen hastalıklardan bahsedeceğiz. Toplumda kadın ve erkeklerin ömür beklentisi farklılık gösterir. Ülkemizde beklenilen ortalama ömür erkeklerde 75,9 yıl iken kadınlarda 81,3 yıldır. Doğanın kadına yüklediği gebelik, doğum, laktasyon, menopoz gibi fiziksel ve ruhsal zorlu süreçlere rağmen daha uzun ömürlü olabilmelerini ben birazda bu dönemlerde yapılan sağlık taramalarına bağlıyorum. Böylece kadınlar sağlıkları ile ilgili değişkenleri daha yakından takip ediyorlar. Erkek hastalarımız sıklıkla yakınmalar başlayınca hatta ilerleyince hekime başvurmayı tercih etmektedir. Oysa kalp damar hastalıkları, kanserlerin bir kısmı, metabolik hastalıkların birçoğu erkeklerde daha sık görülebilmektedir. Kaldı ki kalp damar hastalıkları ve kanserler sırasıyla tüm dünyada ölümlerin en sık sebepleridir.

Kalp damar hastalıkları erkeklerde daha erken yaşta ortaya çıkıp daha ağır seyretmektedir. Erkek hastalarda otuzlu yaşlar itibari ile başlayabilmektedirler. Ailede erken yaşta kalp damar hastalığı varlığı, yüksek kolesterol düzeyleri, şeker metabolizması bozuklukları, tansiyon yüksekliği sigara kullanımı, stres, hareketsiz yaşam hastalığın oluşma riskini arttırmaktadır. Toplumumuzda erkeklerde sigara içme oranı kadınlarda %10,7 iken, erkeklerde%37,3 tür. Son yıllarda yağ,  karbonhidrat ve proteinden zengin beslenme, hareketsizlik hastalık sürecini kötü yönde desteklemektedir. Erkek hastaların 20 yaş sonrası kan yağları ve ek risk faktörleri açısından tarama yaptırmaları gereklidir.

Kanserler ikinci önemli ölüm nedenidir. Erkek hastalarda en sık görülen kanserler sırası ile akciğer, prostat, mesane, kalın bağırsak ve mide kanserleridir. Akciğer kanserleri farklı çeşitlerde olmakla birlikte sigara kullanımı oldukça önemli bir faktördür.

Prostat kanseri erkekler açısından özellikle önemlidir. Hastalık sık görülmekle beraber erken tanı şansı vardır ve hayat kurtarıcıdır. Hastalığın hiçbir belirtisi olmayacağı gibi sık idrara gitme, idrarın tam boşaltılamaması, kanlı idrar yapma gibi problemlerine, ereksiyon bozukluğu gibi cinsel problemlere, kalça –bel ağrısı gibi kemik problemlerine neden olabilmektedir. İdrar yapma problemleri aynı zamanda iyi huylu prostat büyümeleri ve prostat bezi iltaplarından da kaynaklanabilmektedir. Bu tür problemlerin ayırıcı tanı ve tedavisinin yapılabilmesi için 40 yaş itibari ile ürolojik takibe başlanmalıdır.

Kalın bağırsak kanserleri erkeklerde kadın hastalara göre %25 oranında sık görülmektedir. Genetik yatkınlık(ailede kolon kanseri varlığı) , kötü beslenme önemli sebeplerdir.

Gut, tip 2 diyabet, karaciğer yağlanması gibi birbiri ile yakın ilişki içindeki hastalıklar da erkek cinste daha sık görülmektedir. Dengesiz, kötü beslenme, alkol alışkanlığı, hareketsizlik gibi sebepler bu hastalıkların gelişmesine neden olmaktadır. Metabolik hastalıklar ve sonrasında gelişen damar problemleri erkeklerde cinsel fonksiyonun belirleyicisidir. Cinsel fonksiyon bozuklukları sonrasında gelişen ruhsal problemleri de unutmamak gerekir.

Yukarıdaki faktörler dikkate alınarak sağlıklı kalmak adına risklerin farkında olup gerekli önlemleri alıp uygun zamanda uygun taramaların yapılması erkek kadın demeden gereklidir.

Cici doktorum diyor ki…

Y kromozomunda bulunan farklı genlerin hücresel işlevlerde farklılıklara neden olması erkekler ve kadınların hastalıklara verdiği cevabı değiştiriyor. 

İç Hastalıkları Uzmanı

Start typing and press Enter to search