Çocuklarda Oyun Oynamak Neden Önemlidir?

 1. Oyun oynamak çocuklarda empati duygusunu geliştirilmesine yardımcı olur.
 2. Yoğun enerji ve dikkat yönlendirilerek oynandığında çocuk gerçek yaşama atıfta bulunan sahneler ya da hayali oyun sahneleri yaratır. Bu da anne baba veya sosyal çevresi ile ilgili kaygılarını oyun içinde çözüme kavuşturarak rahatlamasına olanak tanır. 
 3. Oyun çocukların özgüvenin gelişimine katkı sağlar.
 4. Oyun çocuk için bir sosyalleşme aracı olarak gerçek hayata uyum becerisi geliştirir.
 5. Oyuna aktif katılım gerektirdiğinden çocuğun oyun içinde kendini tanıması ve kişiliğinin oluşmasına yardımcı olur.
 6. Oyun oynamak çocukta hoşgörü, kabullenme gibi duygularının oluşum ve gelişimine etki eder.
 7. Oyun çocuğun hayal gücünün gelişimine sağlanan katkının yanında üretim ve yaratıcılığın da gelişmesine fırsat verir.
 8. Oyunlardaki kuralların varlığı ve onlara uymanın gerekliliği için bir gerçek hayata hazırlık parkuru görevi görür.
 9. Oyun oynamak çocuğun yetişkin hayatında sıklıkla kullanacağı problem çözme becerilerinin oluşumunun başlangıcıdır.
 10. Oyun oynamak çocuklarda uzlaşma, kendini ifade etme, araştırma, risk alma, alışkanlıklar geliştirme gibi davranışların edinimini kolaylaştırır.
 11. Oyun ile öğrenilen şeylerin organize edilmesi gerekeceğinden bilişsel becerilerin gelişimi artar.
 12. Oyunlar yeteneklerin keşfedilmesi ve daha sonra geliştirilerek beceri haline dönüştürülmesine yardım eder.
 13. Oyun oynamak çocuklarda karar verme ve verilen kararların gerektirdiği sonuçların kabul edilmesi konusunda bireysel hayata hazırlık görevi görür.
 14. Oyun oyanayarak çocuklarda sorumluluk duygusu, kendilik değeri, bilinçlenme artar.
 15. Oyun ile tekrarlar yoluyla öğrenme ve beceri gelişimi kolaylaşır. 
 16. Oyun oynayarak çocuklar tercih yapma ve belli kurallar içerisinde de rekabet edebilme alışkanlığı geliştirirler.
 17. Oyun oynamak kendini tanıma, paylaşma, doğaçlama, hareket edebilme, dış dünya ile daha fazla iletişime geçme gibi birçok konuda çocuğa yardım eder.

Çocuk ve Ergen Psikoloğu

Start typing and press Enter to search