Subakut Tiroidit

Boğaz ağrısı sıklıkla karşılaştığımız bir durumdur. Sıklıkla evde destek tedavisi ile iyileşmesini sağlayabilirken bazen hekim desteği almamızı gerektirecek kadar şiddetli olabilmektedir. Boğaz ağrısı şikâyeti sıklıkla enfeksiyonlara bağlı olarak oluşmaktadır. Ancak bazı durumlarda boğazda yerleşen tiroit bezindeki bazı bozulmalardan kaynaklanabilmektedir. Tiroit bezi boynun ön orta kısmında, soluk borusu üzerine yerleşmiş, salgıladığı hormonla pek çok sistemin çalışma düzenini sağlayan bir organdır. Yapısında oluşan bozulmalar, hormon salgılama fonksiyonunu bozarak çeşitli şikâyetlerin ortaya çıkmasına neden olur.

Subakut Tiroidit adını alan öncelikle boğaz ağrısı ile ortaya çıkan tiroidit çoğunlukla üst solunum yolu enfeksiyonlarından kaynaklanan ağrı ile karışmaktadır. Subakut Tiroidit büyük olasılıkla virüs enfeksiyonu kaynaklıdır. Üst solunum yollarını tutan virüsler arasında coxaki virüs, adenovirüs, kabakulak virüsü, covid virüsü gibi virüsler tiroit bezini etkileyebilmektedir. Hastalık yaz ve sonbahar döneminde viral enfeksiyon sıklığı artışına bağlı olarak daha sık görülmektedir.

Subakut Tiroidit de en sık şikâyet kulak ve çeneye yayılan boğaz ağrısıdır. Ağrının başlangıç kısmı boynun ön orta alanıdır. Ağrıdan önce birkaç haftalık kas ağrısı, hafif ateş, kırgınlık ve yutma esnasında ağrı sıklıkla görülebilmektedir. Sonrasında çarpıntı, kilo kaybı, sinirlilik, terleme gibi tiroit hormonu artışına bağlı şikâyetler gelişmektedir. Bozukluk ilerledikçe boynun tek tarafından başlayan ağrı karşı tarafa doğru ilerler. Hastalığın bu akut safhasından sonra tiroit bezinin toparlanma sürecinin sonuna dek devam eden hormon yetersizliği safhası başlar. Bu zaman süresince hastada üşüme, saç dökülmesi, yorgunluk, kabızlık gibi tiroit hormonu azlığı bulguları gözlenir.

Boğaz ağrısının, şiddeti ve evde kullanılan pastil, sprey yâda ağrı kesicilere verdiği cevap dikkate alınarak sıklıkla2,3 gün içinde azalması gerekmaktedir. Ağrı şiddetinin azalmadığı durumlarda hekim görüşü alınmalıdır. Biz hekimler tanıyı çoğunlukla hastanın muayenesi esnasında tespit ettiğimiz sert ağrılı tiroit bezinin varlığı ile koyarız. Hastalığın şiddetini belirlemek ve hormonların düzeyini görmek için kan testlerinden faydalanırız. Ayırıcı tanı için nadiren tiroit usg ve tiroit sintigrafisine ihtiyaç duyulabilir. Tedavide hastalığın şiddetine göre NSAI ilaçlar ya da steroid kullanılmaktadır.

Son 2,5 yıldır covid -19 pandemisi ile birlikte tiroit hastalıkları görülme sıklığı da artış göstermiştir. Covid-19 enfeksiyonu otoümmin olan Hashimato veya Basedow –Graves hastalığınını tetikleyebilirken, Subakut tiroidit gelişmesine de neden olmaktadır.

Subakut Tirodit çoğunlukla viral enfeksiyon sonrası gelişirken, travma, boyun bölgesine radyasyon uygulanması hastalığa sebep olacak diğer nedenlerdir. Ayrıca öncesinde tiroit bezinde nodülleri olan hastalarda nodül içine kanama veya nodül boyutlarında hızlı artış ağrı yapabilir.

İç Hastalıkları Uzmanı

Start typing and press Enter to search