Evde Sağlık Hizmetleri

Evde sağlık hizmetleri hasta ve sağlık çalışanını evde buluşturan hizmetlerdir. Sağlık çalışanı, doktor ya da hemşire olabilir. Hasta başında aynı anda bulunmaları ideal sistemdir. 

Kimler evde sağlık hizmeti alır?

Yatağa bağımlı hastalar

Hareket kısıtlılığı olan hastalar

Ağır hastalar (Onkoloji hastaları)

Hareket etmesi sakıncalı kişiler

Psikolojik olarak evinden çıkmayı reddeden hastalar

Evinden çıkmanın sakıncalı olduğu demans hastaları

Hekimin evde tedavi görmesinde sakınca görmediği hastalar.

Aslında en önemli madde sonuncu maddedir. Çünkü hastanın evde tedavi görmesi sakıncalı ise hekim buna izin vermemelidir.

Hasta hastanede yatırılıp belirli bir tedavi gördükten sonra taburcu edilirken evde devam etmesi gereken tedavileri varsa böyle bir hizmet alabilir. Eğer hiç hastaneye gelemediyse, hekim tarafından evinde değerlendirilip tanısı muayeneyle konabilir. Eğer tetkik gerekirse laboratuvar hizmetleri de evde verilebilir. Bu noktada, hekim dışı sağlık ekibi devreye girer. Hemşire, sağlık memuru, laborant bu hizmetleri verebilir. Hastadan kan alınıp laboratuvara uygun koşullarda gönderilebilir. Tespit edilen sonuçlar hastanın hekimi tarafından görülüp uygun tedavi başlanır. Bu tedavi serum yoluyla damardan ya da intramüsküler olarak yani kas yoluyla yapılacaksa, burada hemşireler veya sağlık memurları devreye girer. Yatağa bağımlı hastalarda sık sık bası yaraları oluşur. Bu yaraların pansumanlarının profesyonel olarak yapılması iyileşmeyi hızlandırır. İdrar yapma ile ilgili zorluklar, çoğu zaman idrar sondası takılmasını gerektirir. Bunun takılması, değiştirilmesi, çıkarılması gibi işlemler de yine evde sağlık hizmetleri içine girer. Ortopedi ve travmatoloji hastaları, Onkoloji hastaları, yeni ameliyat olmuş kişiler, doğum yapmış anne ve bebekleri, dializ ihtiyacı olan kişiler, Nöroloji hastaları, solunum sistemi hastalıkları olan kişiler, kalp yetmezliği olanlar başlıca evde sağlık hizmeti alabilecek kişilerdir. 

Evde diyaliz yapılabilir. Solunum sıkıntısı olan hastaya oksijen tedavisi, nebül verilmesi mümkün olabilir. Artık portatif ultrason cihazlarıyla evde bu hizmet de verilebilmektedir. Röntgen çekilebilmektedir. 

Ağızdan beslenemeyen karından mideye yerleştirilen PEG ile beslenen hastaların yakınlarına beslenme konusunda yardımcı olmak da evde sağlık hizmetlerindendir. 

Evde hasta bakımın avantajları nelerdir?

Hasta daha özgür olur, psikolojisi bundan olumlu etkilenir

Hasta ve yakını daha rahat bir süreç geçirir

Hastane enfeksiyonu riskinden korunmuş olunur

Yaşam kalitesi artar

Evde hasta bakımın dezavantajları nelerdir?

Bu sistem profesyonel bir eğitim gerektirir

Sağlık personeli ve hasta yakını arasında etkin bir iletişim kurulamayabilir

Aile, sorumluluğu arttığı için daha fazla baskı hissedebilir

Evde sağlık hizmeti artık belediyeler tarafından da verilebilmektedir. Bu sistem, gelişmekte olan ve gelişmiş ülkelerde, sağlık giderlerinin toplamda azaltılması amacıyla sağlık sistemleri içinde hızla yerini almaktadır. 

Cici Doktorum Diyor ki

Evde bakım hizmetleri ve online muayeneler yeni sağlık sistemlerinin bir başlangıcı sadece…

Dahiliye Uzmanı

Start typing and press Enter to search