Öykülerin İyileştirici Etkisi

Öyküler çocukların kendi içlerinde yaşadıkları durum ile diğer yaşantılar ve dış dünya arasında bağ kurabilmelerini kolaylaştıran sihirli bir dünya yaratır. Öyküdeki hayvanlar veya çocuklar ile kendi arasında özdeşim kurma, sorunlara ilişkin farklı bakış açıları kazanma, benzer sorunların başkaları tarafından da yaşanabileceğini bilmek, kendini yalnız hissetmek yerine farklı bakış açılarını içselleştirme becerileri kazanmalarına katkı sağlar. Çocukları geliştirir hatta bazen iyileştirir. Kurallar, ahlaki normlar, kazanımlar, aile ilişkileri, sosyal ilişkiler alanlarında yaşanılan zorluklarla başa çıkma adına farklı fikirler oluşturmalarına yardım eder. Öykülerdeki gerçek hikayeler, mistik olaylar, kullanılan metaforlar, destansı tasarımlar, atıf yapılan atasözleri ve deyimler hayal dünyasını geliştirmenin yanında  nesilden nesile deneyimlerin aktarılmasına da yardımcı olur.

Çocuk ruhunun ve varoluşun en temel öğelerinden olan yaratıcılığı destekler. Etkin dinleme, görseller üzerinde zihin temsilleri oluşturma, yorumlama kabiliyeti, uydurma becerisi yeni bir son yazma, karakteri baştan yaratma, kendini karakterin yerine koyma farklı bakış açıları geliştirme, olumsuz yanları değiştirme imkanı hem çocuklara umut aşılar hem de güvenli alanda farklı seçenekleri deneyimleme fırsatı sunarak kontrollü rahatlamayı da beraberinde getirir. Öyküler bilinçdışına ulaşmayı kolaylaştırır var olan çatışma ve çıkmazların çocukta yarattığı içsel gerilimi azaltır. Öykünün içindeki dünyada kendine bir rahatlama alanı bulan çocuk sonra hikaye ile oynar, değiştirir dönüştürür, geliştir hiç farkında olmadan kendi de değişir, dönüşür ve gelişir. Kısacık yaşamında mutlaka bir noktaya temas eden olay durum veya karakterler duygularına dokunur, duygularını fark edebilen bir çocuk diğer adımda onlarla baş etme becerisi de geliştirecektir.

Sonra ne mi olur ? Çocuklar kolaylıkla oradaki hayvan veya insan karakteri kendi hayat öyküsü içine yerleştirir, içselleştirir. Bazen kendi çözüm üretemediği problemlerine farklı açıdan bakabilme imkanı bulur, çözüm bulur bazen de yaşadığı problemin sadece kendine özgü olmadığını fark eder yalnız olmadığını hissetmek  güven ve umut tohumlarını yeşertir. Bir bakmışsınız siz de çocuğunuzun duygularına ulaşmanın farklı yollarını keşfetmişsiniz kim bilir! Kim demiş öyküler sadece çocuklar içindir diye.. Bir bakmışsınız verilen onca nasihat, öğretilen çözümler, tembihler ‘sihirli’ bir öykü aracılığıyla çocuğunuzun zihninde yer etmiş. Öykünün kendisi zaten başlı başına sihirli bir dünyanın kapısını aralar içinde illa sihir, peri, abrakadabra ve bir takım olağanüstülükler olmasına gerek yoktur. Çünkü çocuğunuz ve onun hayal dünyası zaten olağanüstüdür. Benim öykülerimin çıkış noktası da budur!

Psikoterapötik hikayeler serisini hem çocuklar hem aileler hem de içinizdeki çocuk modlarınız için yazdım.

YAYINLANMIŞ KİTAPLAR

”Öfke Dağı”

”Cesur ve Zeki”

”Minik Dev”

”Tembel Değilsin”

”Papağan Peru’yu Kurtarmak”

” Görünmezim Ben”

Cici doktorum diyor ki…

Okuma aşkı anne kucağında okunan öykülerle başlar.

Klinik Psikolog Sinirbilim Uzmanı

Start typing and press Enter to search