Anne Bebek Arasındaki Bağlanma Stilleri

Anne ve bebek arasındaki bağ kurulurken farklı bağlanma stilleri gözlenmektedir. Bu bağlanma stillerine göre de bebek ve çocuklarda bazı karakter özellikleri gelişmektedir. 

İşte size anne – bebek bağlanma stilleri ve bebeklerin buna bağlı geliştirdikleri karakter özellikleri:  

  1. Güvenli Bağlanma
  2. Kaygılı / Kararsız Bağlanma
  3. Kaygılı / Kaçınmacı Bağlanma
  4. Dağınık / Yönü Belirsiz Bağlanma
  5. Güvenli Bağlanma: Ben ve Öteki olumlu
  6. Kaygılı / Kararsız Bağlanma: Ben Olumsuz – Öteki Olumlu
  7. Kaygılı / Kaçınmacı Bağlanma: Ben Olumlu – Öteki Olumsuz

GÜVENLİ BAĞLANAN ÇOCUKLARIN ÖZELLİKLERİ

Anne ile güvenli bağlanma gerçekleştiren çocuklar kendilerini yatıştırabilen, kendilerine güvenen, ruhsal açıdan daha sağlıklı, uyumlu, empatik bireyler olmaktadırlar.

Bu çocuklar, bakım veren ile birlikteyken istekli olarak ortamı araştırırlar. Annenin yokluğunda ise çok az kaygı tepkisi gösterirler. Anne ortama geri döndüğünde, yakın temas kurup ortamı araştırmaya geri  dönebilirler.

KAYGILI / KARARSIZ BAĞLANAN ÇOCUKLARIN ÖZELLİKLERİ

Anneden  ayrıldıklarında çok huzursuzlaşır, stres olurlar. Anne gelene kadar kendilerini yatıştırmakta ve başkaları tarafından sakinleştirilmekte güçlük çekerler. Bazen anne geldiğinde dahi kolayca yatışmadıkları olur.

Kaygılı-Kararsız bağlanmış çocuklar yabancılara karşı büyük şüphe içindedirler. Çünkü bakım veren istikrarsız ve kaygılı biçimde isteklerini karşılamıştır. Çocuk zaman zaman yetişkine ulaşabilirken bazı zamanlarda ya hiç ulaşamamış ve ilgi görememiştir.

Bu çocuklar hem yakın kalmak ister hem de ilişki kurarken güçlük çeker ve huzursuzluk çıkarırlar.

Ergenlikteki arkadaşlık ilişkileri ve yetişkinlik hayatlarında başka kişilere yaklaşmada tedirgin olur, çoğunlukla sıkıntı yaşarlar. Duygusal anlamda karşılık görememekten korkarlar. Aşırı bağlanma davranışları da görülür küçük yaşta anneden göremedikleri bağlılık arayışı içerisindedirler. Ama bir o kadar da soğuk ve uzak olabilirler.

Bu kişilerin çocuklarına yönelik aşırı bağımlı tutumları da bu doyumu sağlayamamalarının bir diğer göstergesidir.

KAYGILI / KAÇINMACI ÇOCUKLARIN ÖZELLİKLERİ

Bakım veren kişiyi yok sayma eğilimindedirler. Anneden başka bir kişiyi anneye kolaylıkla tercih edebilirler. Anneden uzaklaştığında olması gereken tepkiyi bile göstermez ilgilenmez. Anne tekrar döndüğünde ilişki kurmak yerine yaptığı uğraşısına devam eder.

Aslında  reddedilmek yerine yakın ilişkiden kaçınmak ister. Bugüne dek annesi tarafından nasıl ilişki kurulacağını öğrenememiş ve gerekli duygusal ve fiziksel desteği alamamıştır.

İhtiyaçları göz ardı edilmiştir bu ihtiyaçlar hem fiziksel hem duygusal hem sosyal ihtiyaçlardır. Yardım istemekten kaçınırlar, kendilerini değersiz hissederler, empati yetenekleri gelişmemiştir, duygularını dışa vuramazlar aynı zamanda da kendilerine güvenleri azdır hayata ve diğerlerine kaygı ile yaklaşırlar.

Ergenlikte kolayca evlerini terk edebilirler, yetişkinlik hayatlarında yakın ilişki kurmakta bir hayli zorlanırlar. Bağlanma problemim var diyen kişilerdir çoğunlukla.

Bebeklik dönemindeki bağlılık ilişkisi bebek büyüdükçe yani çocukluk dönemine girdikçe değişip dönüşmelidir. Aksi takdirde çocuk birey olmak yerine anneye bağımlı hale gelecektir. Bu durum annelere zor gelebilir ancak hem birey olsun hem bebek kalsın felsefesi çok işleyen bir sistem olmamaktadır. İlişkilerine duygusal yatırım yapmaktan kaçınır ve ayrılık olduğunda olumsuz duyguları çok az hissederler.

Klinik Psikolog Sinirbilim Uzmanı

Start typing and press Enter to search