Prenses Doğum Nedir?

Doğum ağrısı, kendine has özellikleri olan,  çoğu  kadın için yaşadıkları en şiddetli ağrı tipidir. Annenin gereksiz yere acı çekmesine , fizyolojik stres oluşturmasına ve annenin yorgun düşmesine  neden olur.
Epidural analjezi. ’prenses doğum  adıyla bilinen yöntem; normal doğum eyleminde veya sezaryen operasyonunda ağrı hissini ortadan kaldırmak için kullanılan özel bir bölgesel anestezi yöntemidir. Genel anesteziden farkı anne adayının işlem esnasında uyanık olması ve etrafında olup bitenleri  konforlu bir şekilde tümüyle algılamasıdır.

Epidural Analjezi Nasıl Uygulanır?

Analjezi (ağrı kesilmesi) amaçlı epidural kateter takılması işlemi anne adayları açısından son derece kolay acısız ve rahat bir uygulamadır.  Epidural analjezi,  çok ince bir kateter yardımıyla anne adayının bel bölgesinden,  epidural saha adı verilen bölgeye girilmesi ve buraya lokal anestezik maddeler verilmesi şeklinde uygulanır. 

Anne adayı baskıyı, dokunmayı hisseder, hatta kalkıp yürüyebilir ama ağrıyı hissetmez.  Anne  güvenliği için, steril ameliyathane ortamında anestezi doktoru tarafından uygulanır.
Anestezi doktoru anne adayı oturur pozisyonda iken, muayene neticesinde uygulanacak bölgeyi belirler,  antiseptik solüsyonla  silindikten sonra  steril örtüyle örtülür. Cilt ve cilt altı çok ince bir iğne ile uyuşturulduktan sonra,  Epidural sahaya ucu künt bir iğne  yardımıyla kateter yerleştirilir ve lokal anestezik  ilaçlar uygulanır.  Özellikle bu aşamada annenin birkaç dakika kıpırdamadan durması çok önemlidir. Kateter yumuşak bir maddeden yapılmış, saç teli  inceliğindedir.  Kateterin dışarıda kalan kısmı alerji yapmayan özel flasterle , hastanın sırtı boyunca sabitlenerek kayması engellenir. Buradan ihtiyaç duyuldukça  önceden programlanmış otomatik pompalarla sürekli belirli doz ilaç verilebilir. Bazı durumlarda anestezi doktoru bu ilaçları belli aralıklarla kendisi vermeyi tercih edebilir.

Anne adayı doğumda epidural analjezi ile kasılmaları hisseder ancak ağrı duymaz
Normal doğumda, kateter yerleştirilip ilaç verildikten yaklaşık 15 dakika sonra anne adayı kasılmaları hissetmesine rağmen ağrı duymamaya başlar. Doğum uzadığında veya ilacın etkisi azalıp hasta ağrı duymaya başladığında ise ek dozlar verilebilir. Sırta yerleştirilen bu kateter hastanın isteğine bağlı olarak ya doğumdan hemen sonra veya   24 – 48 saat  içinde çekilir.

Epidural analjezi  yöntemi, konforlu normal doğum için,  etkin  bir biçimde doğum ağrılarının giderilmesini, anne adayı tarafından  tolere edilebilmesini sağlar, ayrıca anestezi doktor gözetiminde uygun dozda ve zamanında ilaç dozları  uygulandığı için , doğum sürecini  hızlandırır. Anne adayını konforlu hissettirerek , sersemletmez, işlem sonrası anne yürüyebilir, kendini hasta hissettirmez, bağırsak hareketlerini durdurmaz, gaz çıkarımını engellemez. Normal doğum bekleyen epidural analjezi yapılmamış hastalara kıyasla, epidural analjezi uygulana anne adayının normal doğum şansını da   arttırır.  Doğum sonrası anne yorgun, bitkin olmadığı  için bebeğini çok daha çabuk kucağına alabilir ve emzirmeye  hemen başlayabilir.
-Ola ki acil durum Sezeryan gerektiğinde de takılan epidural  kateterden verilen ilaç dozu, anestezi doktoru tarafından  artırılarak,  genel anestezi verilmeden uyanık bir şekilde sezeryan  operasyonuda gayet konforlu bir şekilde yapılabilir.

Epidural  Analjezi  Kimlere Uygulanmaz?


*Aktif kanaması  olan hastalar,

*Kullanılacak anestezi maddelerine alerjisi olan,

*Epidural iğnenin uygulanacağı bel bölgesinde cilt  enfeksiyonu olan, 

*Nörolojik hastalık tanısı olan,  

*Pıhtılaşmayı önleyici tedavi alan anne adayları,

*Trombosit sayısı 100.000 altında olan,

*Akli dengesi bozuk olan kişiler,

*Epidural uygulamayı  reddeden anne adaylarında uygulanmaz.

Epidural Analjezi Ne Zaman Uygulanır?

Anne adayının, rahim kasılmaları düzenli hale geldikten sonra, rahim ağzı yaklaşık % 60-70 incelip, açıklığı 3 cm’e ulaşınca yani sancılar anneyi ciddi olarak rahatsız etmeye başlayınca uygulanır.

Bu dönemden daha önce uygulanması, kasılmaları etkileyip doğumu geciktirir. 

Uygulamada geç kalındığında ise hem anne gereksiz ağrı çekmiş olur, hem de ağrılar daha sık geleceğinden anne adayı işlem süresince hareketsiz kalması güçleştiği için epidural kateter uygulanması zorlaşabilir. 

Epidural analjezinin yan etkileri nelerdir?
Epidural aneljezinin  yan etki ve riskleri, tecrübeli bir anestezi uzman hekim tarafından uygulandığında, son derece azdır.  

En sık görülen yan etki tansiyon düşüklüğüdür. Bunu önlemek için işlem öncesi anne adayına damar yolundan serum uygulanır ve tansiyon takibi yapılır.
Özellikle hamileliği sırasında  çok aşırı kilo almış hastalarda  ve yine beldeki çeşitli sorunlarda teknik olarak epidural analjezi uygulaması zorlaşabilir. En sık bilinen ve konuşulan  baş ve bel ağrısıdır. 

Epidural analjezi  yapılsa da yapılmasa da doğum sonrası her 3 kadından birinde bel ağrıları olur; bu durumun hamileliğe bağlı vücudun ağırlık merkezinin zamanla öne kaymasıyla bel kaslarının bunu karşılamasının, doğum sonrası aniden değişmesine bağlı olduğu düşünülmektedir. 
Çoğunlukla bel bölgesinde bir problem yoksa epidural analjezi bel ağrısı yapmaz. 

Epidural analjezi sonrası baş ağrısı neden olur?

Baş ağrısı genellikle epidural kateter takılma  esnasında anne aydının hareket etmesi sonucu  karşımıza çıkar. Çok sıvı ve kafein içeren içecekler alınarak, sırt üstü yatak istirahati ile geçer. Tedavi edilmese bile 7-15 gün içinde kendiliğinden, iz bırakmadan geçer. 

Özetle, epidural analjezi  hem normal doğum  hem de sezaryen ile doğumların son derece konforlu geçmesini sağlayan ve  modern tıpta yeri olan bir yaklaşımdır. Her anne adayı bu uygulamadan yararlanması için teşvik edilmelidir.

Cici doktorum Diyor ki!

Her kadın
prensesler gibi bir doğumu hak eder.

Anestezi ve Reanimasyon Uzmanı

Start typing and press Enter to search