Kırık Kalp Sendromu

Duygu durumumuz ve kalp hastalıkları arasındaki ilişki uzun zamandır bilinmektedir. Stres, öfke, üzüntü, hayal kırıklığı ve sevinç gibi duyguların ani ve yoğun hissedilmesi birçok kalp hastalığını tetikleyebilir. Duygularımızdaki bu değişimler bazen stabil seyreden yüksek tansiyon, ritim bozukluğu, koroner kalp hastalığı veya kalp yetmezliği gibi kronik kalp hastalıklarının alevlenmesine neden olabilirken; bazende kalp krizi veya kırık kalp sendromu gibi ani başlayan hastalıklara neden olabilir.

Kırık kalp sendromu nedir?

Kırık kalp sendromu; yoğun bir stres sonrası göğüs ağrısı ve kalp kasılma fonksiyonlarına bozulmaya neden olarak, kalp krizine benzer bir tablo oluşturan klinik bir durumdur. Genellikle geçici olan bu durum geçirilen ameliyatlar ve bazı fiziksel hastalıklar sonrası da meydana gelebilir. Hastaların çoğu bir yakınını kaybetmek, ani kötü bir haber almak veya büyük hayal kırıklığı yaşamak gibi ciddi bir stres sonrası şikayetlerinin başladığını ifade eder. Yine nadiren de olsa ani yaşanan büyük bir mutluluk veya heyecan da benzer bir klinik duruma neden olabilir. Bu durum ise Mutlu Kalp sendromu olarak adlandırılmıştır. Hastalığın çok büyük bir bölümü kötü haberler sonrası oluşmaktadır. İyi haberler sonrası oluşan hastalık oranı çok daha düşüktür.

Kırık Kalp Sendromu ilk olarak 1990’larda Japonya’da tanımlanmış ve “takotsubo” sendromu olarak adlandırılmıştır. “Takotsubo” japonca ahtapot kabı demektir. Hastalık sırasında kalp, apikal bölgesi genişlediği ve diğer bölgeleri daha fazla çalıştığı için şekil olarak japon balıkçıların kullandıkları ahtapot kabına benzer. Bu nedenle hastalığa bu isim verilmiştir. Bunun dışında “Stres Kardiyomiyopatisi” veya “Apikal Balonlaşma Sendromu” gibi isimlerde kullanılabilmektedir.

Kırık Kalp Sendromu nasıl oluşur?

Kırık kalp sendromunun nedeni tam olarak tanımlanamamış olsa da muhtemel sebepleri bilinmektedir. Adrenalin ve Noradrenalin gibi stres hormonlarının seviyelerinin artması ve strese bağlı oluşan sempatik sinir sistemi dalgalanmaları hastalık fizyopatolojisinde önemli rol oynar. 

Bir diğer muhtemel neden kalp damarlarındaki spazmdır. Özellikle kalbin apex denen uç bölgesini besleyen koroner damarlardaki oluşan spazm hastalığa neden olabilir. Bunun dışında bazı hormonal bozukluklar ve merkezi sinir sistemi bozuklukları da diğer nedenler arasındadır. 

Son zamanlarda COVİD enfeksiyonu sonrası da bu hastalığın görülebildiği bildirilmiştir. COVID enfeksiyonun ‘Miyokardit’ dediğimiz kalp kası iltihabı yapabildiği zaten bilinmekteydi Bunun haricinde COVİD enfeksiyonu sırasında veya sonrasında kalp krizi benzeri bulguları olan  hastaların bazılarında Kırık Kalp Sendromu tespit edilmiştir.

Kırık Kalp Sendromu kimlerde daha sık görülür?

Bu hastalık her yaştan kadın ve erkeklerde görülebilse de en sık 40 yaş üstü özellikle menopoz sonrası kadınlarda görülür. 

Kırık Kalp Sendromu kalp krizinden nasıl ayırt edilir?

Göğüs ağrısı ve nefes darlığı en sık şikayettir. EKG ve EKO bulguları kalp krizine benzerdir ancak kalp krizinden farklı olarak bu hastaların koroner anjiografilerinde kalp damarlarında tıkanıklık yoktur. Hastalar genellikle yoğun bir stres sonrası ani başlayan göğüs ağrısı ile acil servise başvururlar. Bu hastalara kesin tanı konulana kadar kalp krizi tedavisi uygulanır. Acil olarak yapılan koroner anjiyografi sonrasında kalp damarlarında tıkanıklık tespit edilmemesi ve yapılan ventrikülografide (kalbin sol karıncığının görüntülenmesi) görülen ahtapot kabı şeklindeki görüntü sonucu kalp krizi tanısı dışlanarak “Kırık Kalp Sendromu” tanısı konur. 

Kırık Kalp Sendromunun tedavisi nedir?

Hastalığın tedavisinde istirahat ve destekleyici ilaç tedavileri kullanılır. Genellikle kalp yetmezliği tedavisinde kullanılan bu ilaçlar ile balonlaşmış kalp kasının iyileşmesi ve tekrar kasılmaya başlaması hedeflenir. Hastaların çoğunda günler ile haftalar arasında değişebilen sürelerde kalp kası iyileşerek eski haline dönebilir. Çok nadirende olsa ciddi kalp yetmezliği ve ölüm görülebilmektedir. Hastalık nadiren tekrarlayabilir. Tedavi sonrası iyileşen hastalar hastalığı hiç geçirmemiş kişiler gibi normal hayatına devam edebilir. 

Cici doktorum diyor ki!

Yıllardır Yeşilçam filmlerinde izlediğimiz kalp krizlerinin tıbbi açıklaması:
Kırık Kalp Sendromu

Kardiyoloji Uzmanı

Start typing and press Enter to search