Çocuk Hakları Hakkında Neler Biliyoruz ?

20 Kasım 1989 tarihinde Çocuk Haklarına dair sözleşme kabul görerek çocukların hakları yasalarca tanınır olmuştur. Sözleşmenin içeriği çocukların din, dil, ırk ve bireysel farklılıkları gözetmeksizin tüm çocukların haklarını tanımlamaktadır. Bildiğimiz gibi doğumdan 18 yaşına kadar tüm bireyler çocuktur ve bu sözleşmede açık bir şekilde belirtilmektedir.

Geçtiğimiz günlerde (20 Kasım) Dünya Çocuk Hakları günüydü ancak bildiğimiz üzere belirli günler sadece o konuya dikkat çekmek ve farkındalığı arttırmak içindir. Önemli olan her gün o günmüş gibi özverili davranabilme duyarlılığını gösterebilmektedir. Çocuk hakları büyükten küçüğe tüm bireylerin bilmesi ve aklında tutması gereken maddeleri kapsamaktadır. Dünya üzerindeki tüm çocukların doğuştan sahip olduğu bir takım hakları vardır. Bunlar; yaşama, barınma, sağlık, fiziksel, psikolojik ve cinsel istismar/ihmale karşı yasal ve ahlaki açıdan korunmayı içerir. Her çocuk bir isme ve vatandaşlığa sahip olma ve bunun korunması hakkına sahiptir.Elbette en büyük sorumluluk çocuğun anne- babasına aittir. Eğer herhangi bir ihmal/istismar söz konusu ise çocuk devletin sorumluluğu altındadır.

‘çocukların dilinden sahip oldukları haklar’

Ben bir çocuğum ve 18 yaşına kadar vazgeçilmez haklara sahibim

Yaşama ve gelişme hakkım var

Sağlık hizmetlerine erişme hakkım var

Eğitim görme hakkım var

Düşünce özgürlüğü ve ifade özgürlüğü hakkım var

İnsana yakışır yaşam standartına erişme hakkım var

Oyun, eğlence, dinlenme ve kültürel etkinlikler için zamana sahip olma hakkım var

Sağlığa zararlı maddelerden korunma hakkım var

Ben bir bireyim kendimle ilgili görüşlerimi bildirme hakkım var

Henüz çocuğum çalıştırılmak / evlendirilmek istemiyorum.

Kimsenin beni sahip olduğum  haklardan mahrum etme hakkı yok! Dünyaya gelmeyi ben seçmedim, ebeveynlerimi de seçemem, korunmaya muhtacım, haklarımı savunabilme becerisine ise henüz sahip değilim ve ulaşamadığım her bir hakkımdan sizler de sorumlusunuz.

Cici doktorum diyor ki!

Çocuk haklarını sözleşmesinin 1928 yılında Mustafa Kemal Atatürk tarafından imzalandığını biliyor musunuz?

Klinik Psikolog Sinirbilim Uzmanı

Start typing and press Enter to search