Yeni Kavram: Toksik Ebeveynlik 

Toksik ilişki, toksik iş ortamı derken şimdi de toksik ebeveynlik kavramı ile karşı karşıyayız. Toksik ebeveynlik nasıl tanımlanıyor, belirtileri neler, çocuklara ne gibi zararlar veriyor? Toksik ebeveynlik kabaca ailelerin çocuklarına bilinçsizce veya istemeden gösterdiği zarar veren davranışlar olarak tanımlanır. Peki bu durum çocuklarda nasıl bir etki bırakıyor?

Son dönemde oldukça yaygınlaşan “toksik” kavramı birçok alanda karşımıza çıkıyor. Bunlardan biri de “toksik ebeveynlik” kavramı. Toksik ebeveynlik kavramı ebeveynlerin çocukları için en iyisini isteseler bile bazen onları fazlaca sıkmaları ya da özgür birer birey olmalarını kısıtlamaları anlamına geliyor. Son yıllarda yapılan araştırmalarda toksik ebeveynliğin çocuklarda ciddi ve kalıcı etkilere yol açabileceği belirtiliyor. Bu etkiler çocuğun duygusal, zihinsel ve fiziksel sağlığına uzun vadeli zararlar verebilir ve çocuklar üzerinde kalıcı zararlara yol açabilir. 

Toksik Ebeveynlik Kalıcı Travmalar Bırakıyor!

Toksik ebeveynlik aşırı kontrol, duygusal – fiziksel istismar, ilgisizlik veya ihmal, küçümseme ya da reddetme, kıskançlık veya rekabet, kontrolcü ve baskıcı davranışlar şeklinde kendini gösterebilir. Bunlar ebeveyn tarafından farkında olmadan  yapılmakta ve çocukta kalıcı travmalar bırakabilmektedir. Toksik ebeveynlik aynı zamanda çocuklarda düşük özsaygı, depresyon, anksiyete ve diğer duygusal sorunlara neden olabilir. Çocuklar toksik ebeveynlik karşısında kendini değersiz ve sevgisiz hissedebilir. Sürekli eleştirilen ve aşağılanan çocukların gelecekteki ilişkileri, iş yaşamları ve kişisel başarıları da olumsuz etkilenir. Aynı zamanda toksik ebeveynlik karşısında çocuklar öfke problemleri, saldırganlık, arkadaş ilişkilerinde zorlanma gibi süreçler yaşayabilirler.

Çocuklara Sağlıklı ve Destekleyici Bir Yaklaşım Şart!

Toksik ebeveynlik sonucu ortaya çıkan kalıcı durumların çocuğu genel yaşam kalitesini etkileyebildiğinden, sağlıklı ve destekleyici bir ebeveynlik yaklaşımı çocuğun duygusal ve psikolojik sağlığını korumak için kritik öneme sahiptir. Toksik ebeveynliği aşmak, zaman ve sabır gerektirir.

Toksik Ebeveynliği Aşmak için şu öneriler:  

·       Çocuğunuzla empati kurun, 

·       Çocuğunuza duygusal sorunları açıkça konuşma fırsatı verin,

·       Çocuğunuza kurallar belirleyin ancak sağlıklı sınırlar kurmayı unutmayın,

·       Çocuğunuza olumlu geri bildirimler verin,

·       Kuralların yanı sıra çocuğunuzun da özgür bir birey olduğunu unutmayın,

·       Çocuğunuza rol model olun,

·       Eğer toksik ebeveynlikle başa çıkmakta zorlanıyorsanız destek almaktan çekinmeyin.

Psikolog

Start typing and press Enter to search